تبلیغات
کامپیوتر 88 - نمرات آزمایشگاه پایگاه داده
تبادل اطلا عات بین دانشجویان

نمرات آزمایشگاه پایگاه داده

نویسنده :رسول
تاریخ:شنبه 15 تیر 1392-01:27 ب.ظ

سلام
نمرات آزمایشگاه پایگاه داده
گمان کنم فردا هم استاد میان دانشگاه، می تونید اعتراض کنید
با تشکر از دوستی که زحمت کشیدن و این لیست رو فرستادن

آزمایشگاه پایگاه داده:
این نمرات روی برد رو بروی آموزش موجود می باشد،چون از لیست عکس گرفته شد، برخی از افراد شماره دانشجوییشان در عکس ناقص  یا واضح نبود که بدلیل عدم آشنایی با آن افراد ، در لیست زیر نمره ای برای آنان درج نشده است می توانند به دانشگاه مراجعه حضوری نمایند
شماره دانشجویی

نمره

882220115

19

882620116

19

882620117

17

892620113

17

872220102

14.5

872220121

13.5

882220102

19

882220103

17

882220106

19

882220108

19

882220111

19

882220112

14

882220120

17

882220101

غ

882220109

13

882620113

15

882620118

14.5

892220116

12

9026116

16

882220413

17

882220430

17

882220410

17

882220114

14

882220116

17

882220117

14

882220120

15

882220123

12

882620106

17

882620108

17