تبلیغات
کامپیوتر 88 - لیست دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
تبادل اطلا عات بین دانشجویان

لیست دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

نویسنده :رسول
تاریخ:سه شنبه 31 اردیبهشت 1392-09:51 ق.ظ

طبق مصوبه سیصد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 74/6/19

تعداد واحد

نوع درس

عنوان درس

ردیف

عملی

نظری

تخصصی

اصلی

 

3

 

*

معماری كامپیوتر پیشرفته

1

 

3

 

*

سیستم عامل پیشرفته   

2

 

3

 

*

ریاضیات پیشرفته در مهندسی كامپیوتر    

3

 

3

 

*

پایگاه داده پیشرفته  

4

 

3

 

*

الگوریتم های موازی

5

 

3

 

*

مدل سازی و ارزیابی سیستم های كامپیوتری  

6

 

3

*

 

مهندسی نرم افزار پیشرفته  

7

 

3

*

 

سیستم های خبره و مهندسی دانش   

8

 

3

*

 

سیستم های توزیع شده

9

 

3

*

 

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

10

 

3

*

 

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

11

 

3

*

 

طراحی نرم افزارهای مطمئن

12

 

3

*

 

روش های محاسبات عددی پیشرفته

13

2

 

 

 

سمینار

14

6

 

 

 

پروژه

15

  • كل نظام این دوره نیمسالی و مدت این دوره حداقل دو سال وحداکثر سه سال است.
  • دانشجو برای گذراندن دوره كارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار بایستی 32 واحد درسی و تحقیقاتی را به شكل زیر بگذراند:

اصلی و تخصصی

24 واحد

سمینار

2 واحد

پروژه

6 واحد

جمع

32 واحد

  • هر دانشجو باید حداقل 12 واحد از دروس اصلی را بگذراند.
  • دانشجو موظف است حداقل 6 واحد از دروس تخصصی را بگذراند و باقیمانده دروس خود را نیز با توجه به سقف مورد نیاز این دوره از میان دروس تخصصی یا اصلی انتخاب نماید.
  • سمینار: گذراندن سمینار کامپیوتر برای هر دانشجوی دوره اجباری می باشد. موضوعات سمینار هر دانشجو می تواند در راستای تز او باشد.
  • پروژه (پایان نامه): گذراندن پروژه برای هر دانشجوی دوره اجباری است و موضوعات پروژه می بایستی منحصرا در زمینه های مختلف مهندسی نرم افزار شامل طراحی سیستم های نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها ، سیستم های عامل و سیستم های خبره باشد. نحوه تصویب موضوعات پروژه ، ارزیابی و تصویب نهایی آن ها مطابق آیین نامه تحصیلات تکمیلی است.
  • دانشجویانی که رشته غیر مرتبط دارند می بایستی 12 واحد از دروس نظری دوره کارشناسی مهندسی نرم افزار را با مقطع مذکور و طبق نظر مدیر گروه انتخاب و طی نماید.