این برنامه یک مرجع نسبتا کامل و مختصر و مفید برای وقفه های BIOS و DOS و همچنین مجموعه دستورات 8086 و جدولها و پورتهای سخت افزاری است.

دانلود